Tālr: 28025249

Tālr. 28343312

Uzvaras iela 1, Bauska

Bauskas nov., LV - 3901

Bauskas Industriālais un loģistikas parks – topošais biznesa mugurkauls Zemgalē

Bauskas Industriālais un loģistikas parks nākotnē varētu kļūt par nozīmīgu faktoru ne tikai Bauskas, bet arī visa Zemgales novada attīstībai.

Zemgali ne velti sauc par Latvijas maizes klēti – lauksaimniecības produktu ražošana un bioekonomika ir gan visa reģiona, gan arī Bauskas novada pamatnozare, kurā pēdējos desmit gados ir veiktas ievērojamas investīcijas, kas atspoguļojas ražošanas apjomu pieaugumā. Zemgale ir lielākais graudaugu ražošanas reģions ar augstāku vidējo auglību nekā citos reģionos. Savukārt bagātais kultūrvēsturiskais mantojums padara novadu pievilcīgu kultūrvēsturiskajam tūrismam. Ikgadējā tūrisma nozares statistikas apkopojumā Bauska ierindojas starp pilsētām, kuru apmeklējis lielākais skaits ārvalstu tūristu.

Bauskas novadu ik dienas šķērso tūkstošiem kravas auto no visdažādākajām valstīm, šeit tiks izbūvēta “Rail Baltica” pieturvieta un ir iecere izbūvēt Bauskas apvedceļu kas tranzīta plūsmu novirzīs ārpus pilsētas. Bausku, pateicoties tās ģeogrāfiskajam novietojumam, var saukt par pilsētu krustcelēs – šeit sastopas ceļi, kas ved no Polijas un Lietuvas uz Rīgu un Igauniju. Visu šo apstākļu kopums Bausku veido kā auglīgu vidi biznesam. Tieši tāpēc topošajam Bauskas Industriālajam un loģistikas parkam (BILP) ir potenciāls kļūt ne tikai par Zemgales, bet pat Baltijas mēroga projektu.

 

3dvideo_1.png

Auglīga zeme ne tikai lauksaimniecībai

Bauska atrodas liela lauksaimniecības reģiona (gan Latvijas, gan Lietuvas pusē) vidū un Bauskas attīstība līdz šim cieši saistāma ar lauksamniecības produkcijas ražošanu un pārstrādi.

Pateicoties izdevīgajai loģistikai un resursiem Bauskas novadā darbojas virkne Baltijas mērogā nozīmīgi u pārtikas ražotāju: lielākais olu un olu produktu ražotājs Ziemeļeiropā AS “Balticovo”, vistas gaļas, tās izstrādājumu un augstas kvalitātes lopbarības ražotājs SIA «Lielzeltiņi» («Linas Agro Group»), četri lieli cūkkopības kompleksi, viens no vadošiem kombinētas lopbarības ražotājiem SIA «LRS Mūsa». Alus un bezalkoholisko dzērienu ražotājs SIA «Bauskas Alus». SIA “Baltic Dairy Board” specializējas augstas pievienotās vērtības piena produktu sastāvdaļu ražošanā un pārdošanā, kā arī piena un sūkalu atdalīšanā.

 

Uzņēmēji – Bauskas lepnums

Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone uzsver, ka baušķenieki lepojas ar saviem uzņēmējiem, kas paaudzēs nodod savas prasmes un turpina iesākto: “Iedzīvotāji atzinīgi novērtē, ka uzņēmēji ne tikai nodarbojas ar biznesu, bet arī sniedz atbalstu novada kultūras, sporta un citām aktivitātēm. Tie ir stipri cilvēki un ģimenes, kas pierāda sevi ne tikai darbā, bet arī aktīvi piedalās sabiedrības dzīvē.
Tijone atklāj, ka Bauskas uzņēmēji pielikuši savu roku leģendārās bronzas medaļas kaldināšanā, turklāt vistiešākajā nozīmē - 2023. gada Pasaules hokeja čempionāta organizatori visu trīs kalumu godalgu izgatavošanu bija uzticējuši vietējam ģimenes uzņēmumam no Bauskas – SIA “GEKA”.

 

Pašvaldība domā par jaunām iespējām biznesam

Uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem pašvaldību ilgtspējīgai izaugsmei un nozīmīgs iedzīvotāju labklājības un dzīves līmeņa pieauguma veicinātājs. Ilze Tijone uzsver, ka Bauskas novada pašvaldība izprot uzņēmējdarbības devumu un novērtē šīs nozares ieguldījumu novada attīstībā: ”Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, izveidojoties jaunajam novadam, esam apvienojuši visu pozitīvo pieredzi, kas bija katrā no pašvaldībām.”
Viens no vērienīgākajiem pašvaldības projektiem - topošais Bauskas Industriālais un loģistikas parks (BILP) - ir liels solis pašvaldības un biznesa sadarbības virzienā. Plašajā teritorijā nodrošinātas visas komunikācijas un pievedceļi, lai uzņēmēji varētu tajā veidot savus projektus – ražotnes, noliktavas un loģistikas centrus. Pateicoties šim projektam Bauska no tranzīta pilsētas varētu kļūt par būtisku loģistikas un ražošanas centru, kļūstot par visa reģiona biznesa mugurkaulu. Ilze Tijone uzsver, ka Nacionālās nozīmes Rail Baltica projekts, kā arī Bauskas Industriālais un loģistikas parks, veicinās nodarbinātības palielināšanos būvniecības nozarē, apkalpojošā sfērā, rūpniecībā un citās jomās, kā arī radīs iespējas teritorijas izaugsmei nākotnē.

BauskaPNG-300x60.png
Bauskas novads
Auglīga vide biznesa izaugsmei

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901
Tālr: 28025249, 28343312
uznemejdarbiba@bauskasnovads.lv

Lídzfinansé ES

Šī mājaslapa ir radīta un uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LVIII-068 SMEPRO 2 ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

© Copyright 2024 BILP. Visas tiesības aizsargātas. BAUSKAS NOVADS
Bauska BILP