Tālr: 28025249

Tālr. 28343312

Uzvaras iela 1, Bauska

Bauskas nov., LV - 3901

FAKTI

Uzņēmumi vislabāk aug vietā, kur ceļi satiekas

Bauskas Industriālā un Loģistikas parkā ir viss nepieciešamais uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšanai

Kopējā teritorija sasniedz 105ha, no kuriem 80ha paredzēti rūpnieciskai apbūvei, bet 20ha komercapbūvei. Parkā ir izveidota parcelācija ar zemes gabaliem no 1ha līdz 40ha platībā.

Bauskas industriālais un loģistikas parks būs moderns uzņēmējdarbības centrs, kas atrodas Bauskas novadā, piedāvājot plašas iespējas uzņēmējiem. BILP apvienos dažādus uzņēmumus no dažādām nozarēm, veidojot dinamisku un izaicinošu biznesa vidi.

Stratēģiskā atrašanās vieta, izcila loģistikas un transporta infrastruktūra Bauskas industriālajam parkam nodrošina eksporta kanālu daudzveidību, ļaujot uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt preču plūsmu

Parka infrastruktūra ir labi attīstīta, nodrošinot augstas kvalitātes loģistikas un rūpniecības pakalpojumus. To raksturo modernas ražotnes, noliktavas un biroju telpas, kas atbilst starptautiskajiem standartiem. Turklāt tuvums transporta mezgliem un laba piekļuve galvenajiem ceļiem veicina efektīvu preču pārvadājumu plūsmu.

Bauskas industriālais un loģistikas parks piedāvā arī ekoloģiski ilgtspējīgu pieeju, integrējot modernas tehnoloģijas un energoefektīvus risinājumus. Tas veicina uzņēmumu konkurētspēju un atbilstību vides aizsardzības standartiem.

Nākotnē BILP būs ne tikai uzņēmējdarbības centrs, bet arī vietējās ekonomikas dzinulis, radot darba vietas un veicinot reģionālo attīstību. Bet jau tagad Bauskas novads ir iespēja investoriem, kuri meklē ne tikai labi izvietotu platību, bet arī ilgtspējīgu un inovatīvu vidi, kur attīstīt savu uzņēmējdarbību nākotnes panākumiem.

VISS NEPIECIEŠAMAIS VIENUVIET

BILP atrodas Bauskas pilsētas teritorijā, to šķērso asfaltēta, apgaismota Lidlauka iela. Labiekārtojums: elektroapgādes, dabasgāzes, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas un sakaru kanalizācijas infrastruktūra.

20 kV elektrolīnija un vairākas 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas, kas nodrošina ātru elektrotīkla pieslēguma ierīkošanu, jaudai līdz 1MW (AS Sadales tīkls);

vidējā spiediena gāzesvads (AS GASO);

ūdensvads, dzeramai ūdens un sadzīves kanalizācija (pašvaldība);

sakaru kanalizācijas infrastruktūra (pašvaldība).

Investīciju piesaistei

Bauskas pašvaldība atvēta sarunām ar potenciālajiem investoriem par papildus nepieciešamās infrastruktūras izveidi.

Ērta pieeja plašiem tirgiem.

Eksporta iespējas uz ES un Skandināviju.

“Bauskas Industriālajam parkam ir liela nākotne, it īpaši tad, kad tiks uzbūvēts apvedceļš un “Rail Baltica”."

“ Bauskas atrašanās vieta un pieejamā infrastruktūra noteikti paver plašas iespējas loģistikā. ”

“ Neredzu iemeslus, kādēļ lai Bauskas Industriālajā un loģistikas parkā nenotiktu attīstība.”

BauskaPNG-300x60.png
Bauskas novads
Auglīga vide biznesa izaugsmei

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901
Tālr: 28025249, 28343312
uznemejdarbiba@bauskasnovads.lv

Lídzfinansé ES

Šī mājaslapa ir radīta un uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LVIII-068 SMEPRO 2 ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

© Copyright 2024 BILP. Visas tiesības aizsargātas. BAUSKAS NOVADS
Bauska BILP