Tālr: 28025249

Tālr. 28343312

Uzvaras iela 1, Bauska

Bauskas nov., LV - 3901

Bauskas novadā dzimuši un aug daudzi Latvijas un Eiropas mēroga uzņēmumi. Mēdz pat teikt, ka baušķeniekiem esot īpašais biznesa gēns, tomēr šiem veiksmes stāstiem pamatā ir arī objektīvi apstākļi – auglīgā, dāsnā Bauskas novada zeme un īpašais ģeogrāfiskais novietojums šeit allaž ļāvis kaldināt lielus plānus un piesaistījis uzņēmējus arī no citiem reģioniem.

Bauskas novadā vienmēr bijuši aktīvi uzņēmēji – jau viduslaikos šeit aktīvi rosījās tirgotāji un amatnieki no malu malām. Mūsdienās biznesa rosība aizvien pieaug, bet drīzumā, pateicoties “Rail Baltica” un Bauskas Industriālajam un loģistikas parkam (BILP), paplašināsies gan biznesa iespējas, gan īstenoto projektu vēriens.

BauskaPNG-300x60.png
Bauskas novads
Auglīga vide biznesa izaugsmei

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901
Tālr: 28025249, 28343312
uznemejdarbiba@bauskasnovads.lv

Lídzfinansé ES

Šī mājaslapa ir radīta un uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LVIII-068 SMEPRO 2 ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

© Copyright 2024 BILP. Visas tiesības aizsargātas. BAUSKAS NOVADS
Bauska BILP