Tālr: 28025249

Tālr. 28343312

Uzvaras iela 1, Bauska

Bauskas nov., LV - 3901

Biznesam auglīgā Bauska kļūst par nozīmīgu loģistikas centru

Bauska ir unikāla, pateicoties tās ģeogrāfiskajam novietojumam, satiksmes infrastruktūrai un senajām biznesa tradīcijām, tāpēc loģiska ir loģistikas centra attīstība šajā reģionā.

Bauskas industriālais un loģistikas parks (BILP) ir 105 hektārus liela teritorija, kurā nodrošinātas visas nepieciešamās komunikācijas un izbūvēti pievedceļi. Pašvaldība ideju par šāda centra izveidi izloloja jau pirms vairākiem gadiem. Bauska ir pilsēta krustcelēs – to šķērso aktīva automaģistrāle, stundas brauciena attālumā ir gan kravu osta, gan lidosta, turklāt pilsētā iecerēta “Rail Baltica” dzelzceļa stacija ar kravu pārkraušanas termināļiem. Bauska atrodas netālu gan no Latvijas galvaspilsētas Rīgas, gan netālu no kaimiņvalsts Lietuvas robežas. Šeit ir senas biznesa tradīcijas, īpaši lauksaimniecības, un ne velti par šo reģionu saka – biznesam auglīga zeme.

Bauska būs nozīmīgs loģistikas centrs

Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone ieskicē BILP priekšrocības: “Bauskas industriālā parka priekšrocības galvenokārt saistās ar parka ģeogrāfisko novietojumu un iespēju elastīgi nodrošināt zemes platības investoru vajadzībām līdz 50 ha platībā.”

Runājot par BILP ģeogrāfisko novietojumu, Ilze Tijone atgādina, ka Bauskas novads iekļaujas Rīgas metropoles areāla ārēja telpā, kam raksturīga augstāka ekonomiskā aktivitāte un būtiska iedzīvotāju svārstmigrācija. Bauskas novada teritorija ir 2173 kvadrātkilometri, autoceļu tīkls ir plaši sazarots, ar radiālu struktūru, nodrošinot ērtu satiksmi gan novada teritorijā, gan arī tranzīta satiksmei. Kopējais ceļu, tiltu un ielu garums novadā ir 2053 kilometri.

Baltijas valstu lielākā lidosta “Rīga” atrodas tikai stundas brauciena attālumā. Liela daļa Bauskas novada teritorijas atrodas Rīgas aglomerācijas robežās; izbūvējot “Rail Baltica” vietējo dzelzceļa staciju, turpmāko desmit gadu laikā būtiski mainīsies attāluma jēdziens, lai nokļūtu uz un no galvaspilsētas, pieaugs Bauskas novada pievilcība potenciālajiem investoriem un iespējas turpinājumā augt kā loģistikas centram.

Runājot par infrastruktūru, kas nodrošināta uzņēmējiem, Ilze Tijone pievērš uzmanību – lai attīstītu 70 ha ražošanas teritoriju, ir izbūvēta iela ar gājēju un veloceliņu, inženiertīkli, izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas maģistrālie vadi, kanalizācijas caurules, ārējie elektriskie tīkli, sakaru kanalizācijas caurules, ūdensapgādes cauruļvadi, kā arī gāzesvads.

bauskas-alus.jpg

Zelta stāvvieta tālbraucējiem

BILP teritorijā aktīvi notiek tālbraucēju kravas mašīnu un vadītāju servisa centra izbūve. Projektam pēc Eiropā noteiktajiem standartiem noteikts zelta statuss – tas nozīmē, ka paralēli stāvlaukumam šeit būs ērta viesnīca, kafejnīca un arī automazgātava.

Bauskas pilsētā gada vidējā smagā transporta plūsma diennaktī ir 4465 transporta vienības, no tām vairāk nekā 3000 transporta vienību šķērso Grenctāles robežpunktu. Lielākoties tie ir Polijas pārvadātāji, kas ved kravas no Austrumeiropas uz Ziemeļeiropu – galvenokārt Somiju, Igauniju un atpakaļ. Vēl ap 10 % pārvadātāju ir no Lietuvas un Igaunijas. Nemainīgi visaugstākajai noslodzei ir pakļauts autoceļš A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle).

SIA “VISSA” vadītājs Aleksandrs Petrašs uzsver, ka pēc dažiem gadiem, kad tiks izbūvēts Bauskas apvedceļš, šis servisa centrs varētu būt ļoti nozīmīgs. Arī ar BILP izveidi Petrašs saista lielas cerības, jo tas ļaus līdzās tālbraucēju servisa centram izbūvēt gan rūpnīcas, gan noliktavas, kas samazinās ražotāju un rūpnieku transporta izdevumus, un tas neapšaubāmi radīs interesi te attīstīt ražošanu.

Petrašs uzsver Bauskas kā loģistikas centra potenciālu: “Man liekas, Bauskas industriālajam parkam ir nākotne, it īpaši tad, kad tiks uzbūvēts apvedceļš un “Rail Baltica”, kad te tiks uzbūvētas rūpnīcas un loģistikas centri. Bauska ļoti viegli var kļūt par nozīmīgu transporta mezglu. Piemēram, te kravas, kas brauks pa dzelzceļu, var tik pārkrautas kravas mašīnās.”

Pašvaldības atbalsts un kvalificēts darbaspēks

Viena no Bauskas senākajiem un veiksmīgākajiem uzņēmumiem “Bauskas alus” valdes loceklis Nils Kazaks piekrīt viedoklim, ka Bauskā ir biznesam piemērota vide. Viņš uzsver, ka veiksmīgam biznesam īpaši svarīgi ir kvalificēti darbinieki: “Būtiska uzņēmējdarbības vides komponente ir darbaspēka pieejamība. Mums ir veicies, ka “Bauskas alus” komandu veido kompetenti, ilggadēji un atbildīgi darbinieki, kas demonstrē augstu lojalitāti zīmolam, darba devējam, kā arī Bauskas novadam.”

Uzņēmējs atzīst, ka arī pieredze sadarbībā ar pašvaldību un valsts institūcijām ir pozitīva: “Sastopamies ar skaidrām prasībām un pretimnākošu attieksmi.”

Runājot par BILP attīstības plāniem, Kazaks ir noskaņots pozitīvi. Viņš uzsver, ka ikviena iniciatīva, kas veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, Bauskas reģionam ir nozīmīga un apsveicama: “Bauskas atrašanās vieta un pieejamā infrastruktūra noteikti paver plašas iespējas loģistikā. Veiksmīga pašvaldības un uzņēmēju sadarbība var šo potenciālu izmantot un nodrošināt Bauskas kā loģistikas centra attīstību.”

BauskaPNG-300x60.png
Bauskas novads
Auglīga vide biznesa izaugsmei

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901
Tālr: 28025249, 28343312
uznemejdarbiba@bauskasnovads.lv

Lídzfinansé ES

Šī mājaslapa ir radīta un uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LVIII-068 SMEPRO 2 ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

© Copyright 2024 BILP. Visas tiesības aizsargātas. BAUSKAS NOVADS
Bauska BILP