Tālr: 28025249

Tālr. 28343312

Uzvaras iela 1, Bauska

Bauskas nov., LV - 3901

Bauska plāno kļūt par nozīmīgu spēlētāju Baltijas loģistikas biznesā

Bauska ir pilsēta krustcelēs – ik dienas novada teritoriju šķērso tūkstošiem tonnu tranzīta kravu no Polijas, Baltijas valstīm un Eiropas. Pilsētas īpašais ģeogrāfiskais novietojums un biznesa tradīcijas ir vērienīga projekta – Bauskas Industriālā un loģistikas parka – pamatā.

Bauskas Industriālā parka priekšrocības galvenokārt saistās ar parka ģeogrāfisko novietojumu un iespēju elastīgi nodrošināt zemes platības investoru vajadzībām.

Kas ir BILP?

Bauska zināma kā biznesa attīstībai draudzīga pašvaldība ar augstu pievienoto vērtību. Pilsētas ģeogrāfiskais stāvoklis, biznesa tradīcijas un pašvaldības atbalsts ir apstākļu kopums, kas veicina strauju uzņēmējdarbības izaugsmi reģionā. Tāpēc Bauskas Industriālā un loģistikas parka (BILP) attīstība ir loģisks nākamais solis, kas nostiprinās reģiona kā Baltijas mēroga biznesa un loģistikas centra statusu. BILP kopējā platība ir 85 ha, no tiem 70 ha paredzēti rūpnieciskajai apbūvei, bet 15 ha komercapbūvei.

Zemes gabaliem ir nodrošinātas visas inženiertehniskās un sakaru komunikācijas, izbūvēti pievedceļi, ir pieejams arī gāzes pieslēgums. Bauskas Industriālajā un loģistikas parkā uzņēmējiem tiek piedāvāti zemes gabali no 1 ha līdz 27 ha platībā ilgtermiņa nomai ar izdevīgiem nosacījumiem, turklāt pašvaldība ir atvērta sarunām ar potenciālajiem investoriem par papildus nepieciešamās infrastruktūras izveidi. Pirmais BILP iemītnieks ir Starptautiskais tālbraucēju komplekss ar kravas automašīnu autostāvvietu, restorāna un viesnīcas projektu.

img_4566.jpeg

Loģistika – reģiona stratēģiskā prioritāte

Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone vērš uzmanību, ka transports un loģistika Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015–2030 noteikta kā viena no prioritātēm, lai palielinātu Zemgales reģiona konkurētspēju gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.

Rīgas metropoles areāla, kurā iekļaujas arī Bauskas novads, attīstības plānā noteikti trīs reģiona satiksmes infrastruktūras attīstības virzieni, tostarp starptautiskā un starpreģionu transporta tīklu attīstība, kas ietver “Rail Baltica/Via Baltica” dzelzceļa un autoceļu, starpreģionu autobusu satiksmes savienojumu attīstību ātrai Rīgas un kaimiņu reģionu centru sasniedzamībai. Tas ir svarīgi, domājot par darbaspēka un resursu loģistikas iespējām.

Biznesam draudzīga pašvaldība

Ikviens uzņēmējs zina, ka laba sadarbība ar pašvaldību ir svarīgs arguments, izvēloties reģionu, kurā investēt. Bauskas novadā zina – uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem pašvaldību ilgtspējīgai izaugsmei un nozīmīgs iedzīvotāju labklājības un dzīves līmeņa pieauguma veicinātājs. Ilze Tijone uzsver: “Bauskas novada pašvaldība izprot uzņēmējdarbības devumu un novērtē šīs nozares ieguldījumu novada attīstībā. Izveidojoties jaunajam novadam, esam apvienojuši visu pozitīvo pieredzi, kas bija katrā no pašvaldībām.”

Ko uzņēmēji saka par BILP attīstības potenciālu?

SIA “VISSA” vadītājs Aleksandrs Petrašs

Bauskas Industriālajam parkam ir liela nākotne, it īpaši tad, kad tiks uzbūvēts apvedceļš un “Rail Baltica”.

SIA “Bauskas alus” valdes loceklis Nils Kazaks

Bauskas atrašanās vieta un pieejamā infrastruktūra noteikti paver plašas iespējas loģistikā.

Kaspars Kazāks, SIA “KIK Asset Management” valdes loceklis

Neredzu iemeslus, kādēļ lai Bauskas Industriālajā un loģistikas parkā nenotiktu attīstība.

BauskaPNG-300x60.png
Bauskas novads
Auglīga vide biznesa izaugsmei

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901
Tālr: 28025249, 28343312
uznemejdarbiba@bauskasnovads.lv

Lídzfinansé ES

Šī mājaslapa ir radīta un uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LVIII-068 SMEPRO 2 ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

© Copyright 2024 BILP. Visas tiesības aizsargātas. BAUSKAS NOVADS
Bauska BILP